Privacy

Privacy Policy

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Vision2form Design, Woerdstraat 1, 6941 AV Didam, hierna genoemd: “Vision2form”.

 

Doeleinden van gebruik

Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door Vision2form opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking. Dit in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst (waaronder tevens begrepen de acceptatie van uw bestelling, het tegengaan van overkreditering), en het klantenbeheer, waaronder inbegrepen het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van - door - ons - zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als derden worden beschouwd 'alle bedrijfven of bedrijfsonderdelen die geen deel uitmaken van Vision2form. Wij verstrekken geen gegevens aan derden tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht gesteld worden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot verbetering en verwijdering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen? Dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen.

 

Privacy en internet

Bij elk bezoek aan onze website wordt uw (tijdelijke) IP-adres en, indien mogelijk, uw domeinnaam automatisch door onze server herkend. Deze gegevens kunnen door Vision2form worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Vision2form bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

 

Cookies

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Indien u Cookies voor Vision2form.nl afmeldt, kunnen er op onze website geen online bestellingen meer worden geplaatst. U kunt ons in dat geval vanzelfsprekend ook telefonisch 0316-544487 uw bestelling doorgeven.

 

Uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt slechts bewaard indien u dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. Vision2form gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft en voor andere marketing- en servicedoeleinden, voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

 

Informatie

Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en kan gebruikt worden voor marketing- en servicedoeleinden.

Verantwoordelijk voor het beheer van uw informatie is Vision2form. U kunt meldingen/vragen en/of opmerkingen mbt. tot wijzigingen van uw gegevens melden aan:

Vision2form Design
Woerdstraat 1
6941 AV  Didam
Tel.: 0316-544487

info@vision2form.nl